Från vänster: Sara Kemetter, Isa Blomqvist-Fagerholm, Catherin Blomberg, Liisa Talasniemi, Annika Pensar, Tracey Nyholm, Mirjam Schauman, Maria Myllymäki. (Bild tagen framför Rosslyn-kapellet i Roslin, Midlothian, Skottland i Maj 2016)

FLERA RÖSTER

Flera Röster grundades år 1999 av en grupp damer som ville sjunga i kör på egna villkor och med höga ambitioner. Vi blev en registrerad förening år 2000. Grundtanken var att vi skulle fungera som en körpool, alltså en stor grupp sångerskor som samlas i olika konstellationer beroende på projektets art. Vi märkte dock snabbt att regelbunden samsjungning var nödvändig för att säkra en viss nivå.

Under årens lopp har Flera Röster bestått av allt från sex till tio sångare. Sedan starten har gruppkonstellationen ändrat en del men fyra av dagens åtta sångerskor har varit med från början. Alla medlemmar i gruppen har gedigen körbakgrund och många spelar även flera instrument.

Flera Röster har ingen dirigent utan enbart en musikalisk ledare som ansvarar för repertoarval och inövande. Vi sjunger oftast a cappella men har även samarbetat med stråkkvartett och soloinstrumentalister samt sjungit tillsammans med andra körer. Syftet med vårt sjungande är att alltid hitta nya utmaningar och ge vår publik en fin musikupplevelse. Vi har en mycket bred repertoar inom varierande musikstilar och sjunger allt från medeltida musik till nyskrivna verk, från folkmusik till ABBA. Vår grund och vårt hjärta ligger dock i den klassiska och sakrala repertoaren.

Vi är medlemmar i Ålands sång- och musikförbund (ÅSMF) samt Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD), som båda är en del av Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF).